“Bucureşti, oraş care, pentru întâia dată în Istorie, conduce în plutonul supercivilizaţiei planetare”

Al doilea lucru surprinzător, după ce afli că Alexandru Mironov încă mai trăiește, e că încă o arde în limba de lemn a optimismului științific carpatin multilateral dezvoltat:

“Vârsta de aur a razelor de lumină amplificată a fost clamată de curând chiar aici”

“în prezenţa a câtorva zeci de oameni de ştiinţă, demnitari, jurnalişti, Fizica românească a anunţat: am atins sublimul!

“superlaserul nostru, vedeţi, a trecut acum fără probleme de 10 petawaţi, adică a atins o zecime din „puterea instalată” a Soarelui”

“Ei bine, a spus fizicianul Andrei Dorobanţu, prin punerea în operă a cercetării de la Măgurele, civilizaţia Pământului a sărit de la Kardaşev zero la poziţia de stăpânitori ai energiei planetei lor, deci la KI.”

“E drept, nu pentru mult timp, doar pentru două femtosecunde, adică pentru 2 milionimi de miliardimi de secundă.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.