sfinții ierarhi din sfânta Securitate

Dosarele securiștilor în sutană au fost distruse la revoluție, dar a rămas lista ieșirilor din țara-închisoare – privilegiu rezervat agenților patrioți și sportivilor cu legături familiale puternice:

“În plină dictatură ceauşistă, Dan Ilie Ciobotea [azi patriarhul Daniel] a reuşit să-şi continue studiile în străinătate, la universităţi din Franţa şi Germania, iar începând din 1980, a activat ca lector la Institutul Ecumenic de la Bossey (Elveţia), unde a fost şi director adjunct între 1986 şi 1988.”

[Ioan Robu, mitropolit romano-catolic] “În perioada 1973-1977 a urmat studii de specializare la Roma, în Italia, la Universitatea Pontificală din Lateran şi la Academia Alfonsiană, obţinând titlul de doctor în teologie.”

[Ion Bria, profesor de teologie] “De la 1 apr. 1973 până la 30 iun. 1994 a lucrat la Consiliului Ecumenic al Bisericilor din Geneva, fiind coordonator pentru Studii misionare ortodoxe în Comisia Misiune şi Evanghelizare (1973- 1988), […] studii de specializare la Colegiul anglican din Canterbury (1962-1963) şi la Facultatea de teologie din Durham (1966).”

[Dumitru Popescu, profesor de teologie] “studii de specializare la Institutul ecumenic de la Bossey-Elveţia (1966-1967), Facultatea de Teologie a Universităţii Gregoriene din Roma (1968 -1970), Institutul Ecumenic de la Tantur-Israel (1973), […]. De la 1 oct. 1980 până la I aug. 1988 director de studii în cadrul Conferinţei Bisericilor Europene de la Geneva.”

[Antonie Plămădeală, mitropolit] “cursuri de specializare în Teologie şi Filosofie la „Heythrop College” (Oxford şi Londra), unde obţine doctoratul în 1971. […] Unul din marii teologi contemporani, participant la numeroase întruniri ecumenice peste hotare, membru în Comitetul executiv al Consiliului Mondial al Bisericilor; conducătorul delegaţiilor ortodoxe române la Adunările generale de la Nairobi (1975) şi Vancouver (1983); delegat la Adunările generale ale Conferinţei Bisericilor Europene, la sesiunile Comisiei mixte de dialog între Biserica ortodoxă şi romano-catolică etc.;”

[Emilian Popescu, profesor de teologie] “studii de specializare în Berlin (1967), Bonn, Koln şi Munchen (1971-1973), la Lyon şi Paris […] participant la Congrese şi simpozioane Internaţionale de epigrafie şi istorie şi la a șasea Adunare generala a Consiliului Ecumenic al Bisericilor (Vancouver 1983).”

Securitatea avea așa de mulți ‘telectuali și popi de pilotat prin străinătate că crease un departament special pentru ei:

“Unitatea care i-a avut în legătură este UM 0225, antiemigraţie, care se ocupa şi de crema intelectualităţii şi de crema cultelor.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.